Pohjoismaisten barokkiorkestereiden yhteishanke käynnistyy korkein tavoittein

Nordic Baroque Scene (NBS) on neljän pohjoismaisen barokkiorkesterin käynnistämä yhteishanke, johon osallistuvat Barokkanerne Norjasta, Concerto Copenhagen (CoCo) Tanskasta, Drottningholms Barockensemble (DBE) Ruotsista sekä Suomalainen Barokkiorkesteri (FiBO) Suomesta. Hankkeen tavoitteena on kehittää Pohjoismaista barokkimusiikkikenttää pitkällä tähtäimellä mm. verkostoitumisen, rahoituspohjan, yleisötyön, työllistymismahdollisuuksien ja resurssien saralla. Hankkeen projektien pääkoordinaattorina toimii suomalainen tuotantoyhtiö Teatro Productions.

Tähtäimessä Pohjoismaisten barokkiorkestereiden toimintojen vahvistaminen

Ajatus pohjoismaisesta yhteistyöhankkeesta syntyi Suomalaisen barokkiorkesterin vuonna 2019 menestyksekkäästi vetämän Viking Baroque -projektin myötä, jossa sadat lapset musisoivat yhdessä pohjoismaisten barokkiorkestereiden ammattimuusikoiden kanssa. Orkesterit nauttivat yhteistyön avaamista mahdollisuuksista ja myöhemmin kokoontuivat pohtimaan jatkoyhteistyön muotoja. Mahdollisuudet kehittää vanhan musiikin kenttää, rahoituspohjan laajentamisen tarve sekä ideoinnin, kokemusten ja ammattitaidon jakamisen kautta syntynyt kokemus synergiaeduista johtivat lopulta yhteishankkeen perustamiseen.

“Vanhan musiikin yhtyeiden myötävaikutus klassisen musiikkikentän innovatiivisuuteen ja kehittymiseen on ollut merkittävää”, sanoo Suomalaisen barokkiorkesterin toiminnanjohtaja ja NBS-hankkeen puheenjohtaja Laura Kajander.

Hankkeen omistajia ovat sen neljä pohjoismaista orkesteria, ja hanke toimii ja näkyy nimellä Nordic Baroque Scene (NBS). Orkesterit ovat keskenään tasavertaisessa asemassa ja hanke toteutetaan organisaatiomallilla, jossa hankkeen pääkoordinaattorina ja tuottajana toimii orkestereiden ulkopuolinen taho. Yhteistyöhankkeen vetäjäksi ja tuotantoalustaksi orkesterit ovat valinneet suomalaisen tuotantoyhtiö Teatro Productionsin, jolla on kokemusta paitsi ooppera- ja monitaiteellisten produktioiden menestyksekkäästä tuottamisesta, myös hanketta hyödyttävän ammattitaidon omaava henkilökunta, vahva kumppaniverkosto, sekä halu tarjota yleishyödyllisille hankkeille ja projekteille toimintaympäristö.

Hankkeen alkurahoitus Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta

Nordic Baroque Scene -hankkeen käynnistämisen on mahdollistanut Pohjoismaisen kulttuurirahaston hankkeelle myöntämä alkurahoitus. Pohjoismaisen kulttuurirahaston tavoitteena on edistää uudistuvaa ja dynaamista taide- ja kulttuurielämää etenkin Pohjoismaiden alueella. Apurahan myöntöpäätöksessään rahasto kuvaa NBS-hanketta ”..ammattimaisesti johdetuksi hankkeeksi, jolla on korkeaa pohjoismaista merkitystä ja erinomaiset edellytykset yltää tavoitteisiinsa. Erityisesti suunnitelmat yhteistyöstä ja verkostoitumisen ovat aiheellisia ja niiden prosessit tarkasti määritelty. Hankkeen osapuolet edustavat useita Pohjoismaita ja oman alansa huippuammattilaisia.”

NBS-hankkeen yhteistyöorkesterit ovat tehneet konserttivaihtoa ja yhteisiä kamarimusiikkiprojekteja. NBS-hankkeen myötä orkesterit haluavat toteuttaa korkealuokkaisia projekteja myös yhteistyössä muiden klassisen kentän toimijoiden ja instituutioiden kanssa. Tulevista projekteista mainittakoon kansainvälinen barokkilaulukilpailu, sekä eri Pohjoismaissa ja Euroopassa kiertävä oopperaproduktio. Lisätietoa NBS-hankkeesta ja sen yhteistyöorkestereista on luettavissa hankkeen 12.4. avautuvilta nettisivuilta osoitteessa www.nordicbaroque.com.

Haastattelupyynnöt ja muut yhteydenotot

Kaisa Näreranta
Teatro Productions Oy
+358 50 584 487
kaisa@teatro.fi

Laura Kajander
Suomalainen barokkiorkesteri
+358 40 821 0651
laura.kajander@fibo.fi

Hankkeen nettisivu: www.nordicbaroque.com

Somekanavat:
https://www.facebook.com/nordicbaroque
https://www.instagram.com/nordicbaroque
https://twitter.com/nordicbaroque