T

Taide

E

Elämys

A

Aktiivisuus

T

Tahto

R

Rohkeus

O

Osallistaminen

Teatro Productions Oy haluaa uudistaa taidetta – sen tekemistä, kokemista ja tukemista – ja tuoda yritysosaamista taidemaailmaan.

Teatro Productionsin juuret ovat vuodessa 2004 ja Vantaan musiikkiopiston oopperaluokka-koulutusjaksossa. Laulunopiskelijat toteuttivat W.A. Mozartin Taikahuilu- ja Figaron häät -oopperoista fragmentteja ja tekivät niistä toisiinsa kietoutuvat ja limittäin kulkevat tarinat. Opiskelijaryhmän nimi oli Teatro Vantaa, ja eräs opiskelijoista oli Kaisa Näreranta. 10 vuotta myöhemmin hän sai ajatuksen tehdä oopperan osana muusikko‑opintojaan Lahden Ammattikorkeakoulussa. Oopperaksi valikoitui Puccinin Suor Angelica. Se esitettiin Lahden Pikkuteatterissa, joka tarjosi erinomaiset puitteet myös klassiselle oopperamusiikille.

Ennakkoluulottomuus ja määrätietoisuus yhdistävät Teatro Productionsin perustajasisaruksia Kaisa ja Janne Närerantaa. Myös musiikki on ollut sisarusten elämässä aina. Kun Kaisa oli kolmevuotias, hän hämmästytti vanhempansa toivomalla viulutunteja. Vanhemmat lupasivat, että viulunsoitto voisi alkaa viisivuotiaana. Viisivuotissyntymäpäivänsä aamuna Kaisa näytti äidilleen viittä sormea ja muistutti soittotuntilupauksesta. Lähipiiristä ei löytynyt musiikki-ihmisiä, mutta sisarusten vanhemmat kannustivat lapsiaan taideharrastuksiin. Janne aloitti laulamisen Cantores Minores -kuorossa.

Aikuisina sisarukset ovat opiskelleet musiikkia ja esiintyneet kuoroissa, solisteina ja näyttelijöinä, tehneet oopperaa alueellisissa oopperoissa sekä laulaneet Savonlinnan oopperajuhlien kuorossa.

Aikaisemmin, jo ennen Teatroa, Kaisa ja Janne olivat hankkineet yrittäjäkokemusta ja rakentaneet menestyvän kiinteistöalan yrityksen. Se toimi neljässä eteläsuomalaisessa kaupungissa toimialoinaan muun muassa isännöinti, kiinteistöhuolto ja kiinteistönvälitys. Bisnes- ja musiikkiosaaminen kiteytyivät lopulta ajatukseen, että luontevin tapa lähteä tuottamaan oopperaesityksiä olisi perustaa esitys- ja tuotantotoimintaan keskittynyt oma yritys. Sen nimeksi tuli Teatro Productions Oy.

Teatro Productions haluaa olla uudenlainen mahdollistaja taiteen ja liike-elämän välillä. Tavoitteemme on haastaa taidemaailmaa yritysajatteluun ja toisin päin. Miksi yritykset sponsoroivat urheilua, mutta taiteen tukeminen on vieraampaa? Taiteen kautta voi toteuttaa yritysvastuuta: tukea taiteilijoiden työllistymistä ja lisätä ihmisten hyvinvointia. Musiikki edistää tutkitusti terveyttä ja kognitiivisia taitoja.

Teatro Productionin toiminta on ollut säännöllistä alusta saakka: uusia tuotantoja ja tapahtumia syntyy tasaiseen tahtiin. Toinen suurempi esityksemme oli täysin uusi Jean ja Aino Sibeliuksen kirjeenvaihdon pohjalta syntynyt musiikkidraama Soivaksi kirjoitettu. Se esitettiin Lahden Sibelius-talossa ja Helsingissä Finlandia-talossa suurilla näyttämöillä. Esitysten lisäksi Teatro Productions Oy on tuottanut konsertteja sekä juhla- ja messutapahtumia.

Alusta saakka olemme myös halunneet toimia kansainvälisesti. International Opera Company Finland on aputoiminimemme ja Teatro Productions Oy:n käynnistämä kansainvälistymishanke, joka tähtää toiminnassaan muun muassa oopperan ammattituotantoihin, joissa yhdistyvät kansainvälisyys ja mestari-kisälli-ajattelu: teoksen solistit koostuvat paitsi kansanvälistä läpimurtoa tavoittelevista nuorista laulajista myös kokeneista ammattilaisista.

Rohkeus viedä tekeminen ideasta toteutukseen on elävän taiteen ja yritystoiminnan kulmakivi. Tekemisessämme on tavoitteena löytää uutuusarvoa ja yhdistää perinteistä tekemistä moderniin ympäristöön ja tekniikkaan sekä löytää toimintaa, jota Suomessa ei vielä ainakaan laajamittaisesti harjoiteta. Haluamme yhtäältä nostaa esiin myös vanhoja oopperateoksia, koska musiikki on ikuista. Toisaalta haluamme uusilla toteutustavoilla osallistaa ihmisiä ja yrityksiä mukaan kokemaan musiikkia. Uskomme siihen, ettei ole oikeaa tai väärää tapaa nauttia musiikista. Jokaisen esityksen ja tapahtuman jälkeen joku tulee sanomaan, ettei tiennyt, että oopperamusiikki voi olla tällaista.

Oikeat kontaktit ja optimistinen asenne ovat niitä tekijöitä, joita yrityksemme haluaa tuoda suomalaiseen tekemisen kulttuuriin. Laajalti verkostoituneet toimijat ja ihmiset ovat Teatro Productions Oy:n vahvuus kaikessa tekemisessä. Yritystoiminnan ja taiteen sekä tapahtumien tuottaminen voivat olla vieraita monelle kulttuurin ja taiteen parissa työskentelevälle. Teatro Productions Oy pyrkii kaatamaan raja-aitoja ihmisten, yritysten, esiintyjien ja yleisön välillä ja rakentamaan siltoja yli rajojen.